Marcus V (Klibbnisse)

Jag driver detta skepp!

Mumma
Utmärkelser
Stofil
Denna person var med och byggde upp Genshiken innan projektet öppnade för allmänheten.
Utforskare
För att troget utforskat stora delar och vrår av Genshiken under en längre tid.
Äffare
För att aktivt bidragit till ett bättre Genshiken!
Japanbesökare
För att troget ha loggat in på Genshiken under ett besök i Japan!
Kontaktinformation
Email Dold för ickemedlemmar
Hemsida Okänt