Klibbnisse

Jag driver detta skepp!

Mumma
Utmärkelser
Stofil
Denna person var med och byggde upp Genshiken innan projektet öppnade för allmänheten.
Utforskare
För att troget utforskat stora delar och vrår av Genshiken under en längre tid.
Äffare
För att aktivt bidragit till ett bättre Genshiken!
Kontaktinformation
Email Dold för ickemedlemmar
Hemsida Okänt